درون ریزی

درون ریزی پیش نمایش

اگر وردپرس را تازه نصب کرده اید، درون ریزی محتوای پیش نمایش به شما کمک خواهد کرد تا با نحوه ساخت پیش نمایش آشنا شوید. و دقیقا سایتی شبیه به پیشنمایش خواهید داشت.درون ریزی پیش نمایش؛ محتوای (نوشته ها، برگه ها، دیدگاه ها و …) تنظیمات پوسته، فهرست ها، و ابزارک را از پیشنمایش به سایت شما منتقل خواهد کرد. سپس می توانید به ویرایش و حذف محتوا بپردازید.

پیش نمایش انگلیسی – پیش نمایش فارسی

برای درون ریزی محتوای انگلیسی :

  • به پیشخوان وردپرس بروید > تنظیمات لندینگ > تنظیمات > درون ریزی پیش نمایش را کلیک کنید.
  • توجه داشته باشید که به دلیل رعایت کپی رایت تصاویر، یک تصویر ثابت جایگزین خواهد شد.

برای حذف محتوای پیش نمایش :

  • در تب درون ریزی محتوا، بر روی ” حذف پیش نمایش ” کلیک کنید.

نکته : اگر درون ریزی با موفقیت انجام نشد، و یا در صورتی که نیاز به درون ریزی پیش نمایش فارسی را دارید، از طریق پیشخوان وردپرس > ابزارها > درون ریزی را کلیک کنید تا بتوانید به صورت دستی درون ریزی را انجام دهید.

Demo Import

If you are starting a fresh site, importing the demo content will help you understand how the theme demo is built. The Demo Import feature will import the content (posts, pages, comments, etc.), Themify panel settings, menus, and widgtes setup from our demo to your site. You can erase the demo content afterward.

To import the demo setup:

  • Go to WP Admin > Themify > Settings > Demo Import and click “Import Demo” button
  • Note that the featured images will be replaced with an image placeholder for copyright reasons.

To erase the demo setup:

  • On the Demo Import tab, click on the “Erase Demo” button which will then remove the demo content

FYI: If the Demo Import does not work on your site, you can use the WP Admin > Tools > Import tool to import the demo content manually.

demo-import