لندینگ

پوسته برای صفحات لندینگ دارای برگه ساز با قابلیت

drag & drop

خرید پوسته

طرح دلخواه بسازید

به کمک قابلیت drag & drop برگه ساز میتوانید بی نهایت طرح مختلف همانند برگه های بالا ایجاد کنید.

پارالاکس

پارالاکس تمام صفحه و 60 نوع جلوه حرکتی مختلف

Bounce

Flash

Pulse

Rubber Band

Shake

Swing

Tada

Flip

Light Speed In

Rotate Out

Hinge

Zoom In