برگه شخصی

Catherine Moon

UI Designer

برگه شخصی

سلام! نام من استفن مون است. به برگه شخصی من خوش آمدید. در این برگه تمامی مهارت ها و تجربه های اخیرم را جمع آوری کرده ام. برای تماس با من می توانید از پیوند های اجتماعی زیر استفاده کنید.

Hi! My names Stephanie Moon. Welcome to my personal page that I’ve designed to showcase my skills and expertise that I’ve accumulated over the year. I’ve also placed a contact form below and all my social links on my header, feel free to connect with me. I’d love to be given the opportunity to hear from you.

 

A Little Bit About Me…

I’m a UI Designer with over 10 years experience in web design and content marketing. I’m very fortunate to be given the opportunity to work for amazing companies that allowed me to grow with my skills as a UI designer. Aside from that experience, I’ve also been a very passionate tech writer. Blogging content that focuses on increasing a site SEO. 

مهارت های من

Below is a breakdown of my skills in both design and programming. I’ve created an animated bar graph that showcases the level of expertise I have for each of them. 

بخش جدیدی به پوسته اضافه خواهد شد به نام افزودنی ها که بوسیله آن امکان درج هر نوع نوار انیمیشنی برای نمایش مهارت خود را خواهید داشت.

این افزونه ها به زودی به پوسته اضافه خواهد شد و به رایگان در اختیار خریداران لندینگ قرار خواهد گرفت.

100 % مسلط به CSS3

100 % مسلط به HTML5

تجربه های کاری

 افزودن تایم لاین میتواند جلوه زیبایی به سایت و محتوای سایت شما بدهد.

وضعیت

**Purchase the Counter Addon to create this animated circle counter effect on your site**

Facebook

Linked In

Twitter

Google+

ارتباط

**Purchase the Contact Addon to recreate this contact form layout**

250 King Str. West
647-992-4231