درون ریزی

درون ریزی پیش نمایش اگر وردپرس را تازه نصب کرده اید، درون ریزی محتوای پیش نمایش به شما کمک خواهد کرد تا با نحوه ساخت پیش نمایش آشنا شوید. و دقیقا سایتی شبیه به پیشنمایش خواهید داشت.درون ریزی پیش نمایش؛ محتوای (نوشته ها، برگه ها، دیدگاه ها و …) تنظیمات پوسته، فهرست ها، و ابزارک […]